عطر باران

ژباران را دوست دارم ...

از  لحظه لحظه بودن زیر باران لذت میبرم  ..

عطر نم خیابان که تازه در هوا میپیچد را 

که با حس بودن در کنار تو در هم می آمیزد 

دوست دارم 

 

قدم زدن در کنار خیابان با چتری بنفش رنگ در دست

احساسی عجیب ولی دوست داشتنی

دوست دارم تندی بوی باران را

انگار قطره های باران مثل صدای کوبیده شدن در

بر سر در چتر من میکوبند که احساساتم را بغل بگیرند

 

 

دوستت دارم وقتی گرمای دستاننت را از من دریغ نمیکنی

خدا هم تماشاگر بازی عاطفه ماست 

من ... تو  ... باران  و یک چتر دو نفره  

دوستت دارم لحظات بارانی

دوستت دارم

 h/h ارادتمند شما..

 

/ 0 نظر / 20 بازدید