دنیا

دنـــــیا دو روز اســـت : یــــک روز بـــــا تـــــو .. یــــک روز بـــــر ضـــد تـــــو ..روزی کـــــه بـــــا تــــــوست ، مــــغــرور نــــــشــو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی با فرمت PDF

1. ازمایش تیتراسیون اسید و باز    http://uploadboy.com/grvqkm2ie93m.html     2.فایل 2 آزمایش تیتراسیون اکسیداسیون-احیا http://uploadboy.com/5wwk2wajb4p5.html   3. تعیین سختی اب  http://blackwearing.blogfa.com/post-414.aspx     4.تعیین دمای انحلال پتاسیم نیترات  http://blackwearing.blogfa.com/post-415.aspx   5.فایل 5 آزمایش تعیین ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید
آذر 93
3 پست
آبان 93
2 پست